Beter zien zonder bril door laser of implantlenzen

“Bent u uw bril ook beu?”

Oogartsen Nijlen staan voor een wetenschappelijke aanpak op vlak van refractieve chirurgie en werken met de allernieuwste technologie.

Lasik

De meest frequent uitgevoerde behandeling om geen bril meer te dragen is een laserbehandeling (LASIK). Een eerste onderzoek gaat na of uw hoornvlies de geschikte vorm en dikte heeft om een laserbehandeling toe te laten. Daarnaast moet uw correctie sedert minimum een jaar onveranderd zijn. Als u aan beide voorwaarden voldoet, kan een laserbehandeling mogelijk uitgevoerd worden.

Bij LASIK-ingrepen wordt er in het oppervlakkige hoornvlies een flapje gecreëerd. Dit flapje wordt sedert enkele jaren met de femto-second laser gemaakt. Na het maken van dit flapje, wordt uw brilcorrectie weggelaserd en wordt het flapje teruggeplaatst. De volgende dag is het zicht reeds scherp en zuiver.

Implanteerbare contactlens

De implanteerbare contactlens wordt gebruikt bij mensen tussen 18 en 45 jaar die een hoge brilafwijking hebben. Denk aan een bijziendheid van meer dan – 7 dioptrie of bij hoge verziendheid, al of niet in combinatie met een onderliggend astigmatisme.

Deze lens wordt, via een kleine opening van 2.5 tot 3 mm, tussen de eigen ooglens en de iris geschoven en corrigeert zo de onderliggende brilafwijking. Doorheen een klein gaatje in het midden van de ICL kan het oogvocht nog altijd van de achterste naar de voorste oogkamer vloeien waardoor er zeldzaam nog oogdrukstijgingen gezien worden.

Refractieve lens exchange

De natuurlijke lens wordt vervangen door een kunstlens op dezelfde manier als een normale cataractingreep. De nieuwe lens wordt geïmplanteerd in de kapselzak van de natuurlijke lens die zich om het implant aanpast en stabiliseert in een natuurlijke positie. U hebt de keuze tussen unifocale, EDOF of multifocale implantlenzen. Vaak wordt deze techniek verkozen bij mensen boven de 45 jaar die hun accommodatievermogen op korte termijn zien dalen.

Na een uitgebreid vooronderzoek voor refractieve chirurgie te Mortsel, wordt bepaald welke refractieve behandeling voor u het meest aangewezen is. Neem contact met ons op voor een afspraak en vermeld hierbij dat u een vooronderzoek wenst voor refractieve chirurgie. Mogelijkheden, beperkingen en kostprijs worden uitvoerig besproken, om u vrijblijvend de mogelijkheid te bieden een weloverwogen beslissing te nemen.

De refractieve laserbehandelingen worden uitgevoerd in het lasercentrum te Drongen (Laser Vision Clinic – LVC).